Menu Zamknij

Przygotowanie do badania

BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA CELOWANA (BACC) TARCZYCY
 • jest metodą pobrania materiału komórkowego (cytologicznego) ze zmiany ogniskowej tarczycy poprzez nakłucie przezskórne gruczołu tarczycy cienką igłą pod kontrolą USG.
 • pobrany materiał jest następnie przygotowywany do oceny cytopatologicznej, na podstawie której możliwe jest ustalenie charakteru zmiany i dalszego postępowania – przyjęcia dalszej strategii obserwacyjnej zmiany lub tez operacyjnej.
 • warunkiem wykonania badania jest zakwalifikowanie chorego (na podstawie przeprowadzonej diagnostyki) przez lekarza do biopsji tarczycy.
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
 1. Przed badaniem Pacjent powinien zapoznać się z formularzem świadomej zgody na temat badania BACC tarczycy. (plik do pobrania).
 2. Prosimy również o wypełnienie poniższego Informatora (plik do pobrania) i przesłanie go poprzez formularz rejestracyjny (jeśli wcześniej nie został on wypełniony w gabinecie lekarskim).
 3. Pacjent powinien wykonać badania APTT, INR, morfologia + PLT (do 5 dni przed zaplanowanym badaniem). W/w badania należy przedstawić lekarzowi w dniu zaplanowanej biopsji.
 4. Jeśli Pacjent przyjmuje leki przeciwkrzepliwe (rozrzedzające krew) takie jak:
 • pochodne kwasu acetylosalicylowego- powyżej 75mg/dobę (Aspiryna, Polopiryna, Acard, Bestpiryn, ),
 • klopidogrel, prasugrel (Areplex, Plavix, Zyllt, Efient itd),
 • acenokumarol / warfaryna (Sintrom, Acenocumarol, Warfin)
 • dabigatran, rywaroksaban, apiksaban (Pradaxa, Xarelto, Eliquis)

Konieczny jest wcześniejszy kontakt z lekarzem przeprowadzającym badanie (poprzez formularz rejestracyjny/tel. 664-158-748) oraz ustalenie indywidualnego przygotowania do badania.

 1. Przed badaniem Pacjent nie musi pozostawać na czczo, nie należy się jednak najadać.
 2. Przed badaniem Pacjent powinien świadomie wyrazić zgodę na badanie w obecności lekarza wykonującego badanie poprzez podpisanie Formularza.
 3. Po przeprowadzonym badaniu Pacjent otrzymuje kartę informacyjną z zabiegu.
 4. Wynik badania cytologicznego z BACC tarczycy Pacjent może:
 • odebrać osobiście w Gabinecie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym  o terminie odbioru
 • listem poleconym (po wyrażeniu zgody)
 1. Z otrzymanym wynikiem Pacjent powinien zgłosić się do lekarza kierującego na badanie, gdzie zostanie poinformowany o dalszym toku postępowania diagnostyczno-leczniczego.

Zapoznaj się z dokumentami: